Registreret revisor​

Altid personlig service

Overholder tidsfrister

Kvalitet & nærvær er nøgleord

​Midlertidig regnskabsmæssig assistance

Vi tilbyder jeres virksomhed midlertidig regnskabsmæssig assistance inden for alle funktioner i bogholderiet. Det kan enten være i form af en fast ordning, hvor vi kommer et par gange om ugen eller et par gange om måneden, alt efter jeres behov, eller det kan være en midlertidig løsning, eksempelvis i forbindelse med barsel, opsigelse eller andet fravær, eller hvis medarbejderne i økonomifunktionen endnu ikke har de rette kompetencer, hvor vi kommer indtil bogholderiet kører effektivt og uafhængigt.

Et eksempel på en opgave af regnskabsmæssig assistance kan være, at en virksomheds økonomifunktion i længere tid har kørt utilfredsstillende. Medarbejderne har ikke de rette kompetencer til bogføre og afstemme bogføringen, og ledelsen får dermed ikke pålidelige månedsrapporteringer. Vi kan bogføre og afstemme samt oplære personalet, således at de selvstændigt kan udføre funktionerne.

Et effektiv bogholderi er en nødvendighed for at kunne styre sin virksomhed økonomisk. Hvis bogholderiet ikke fungerer optimalt igennem året, kan dårlig indtjening og drift vise sig for sent, og virksomheden finder sig pludselig i krise, når virksomhedens revisor eventuelt laver store resultatpåvirkende justeringer til årsregnskabet. 

Ligeledes kan et dårligt styret bogholderi også forårsage nødvendige store revisorregninger, da revisor skal bruge mange timer på at afstemme poster, som burde have været afstemt af bogholderifunktionen.

Eksempler på opgaver, som vi har udført med succes:

 • ​Løbende bogføring
 • ​Kundefakturering
 • ​Debitorstyring​
 • ​Momsregnskab
 • ​Periodisk rapportering​
 • ​Regnskabsopstilling
 • ​Budget og budgetopfølgning​
 • ​Lønadministration
 • ​Udarbejdelser af afstemninger
 • ​Oplæring af medarbejdere i økonomifunktionen
 • ​Intern rapportering til danske og udenlandske moderselskaber
 • ​Klargøring af materiale til årsrevisionen mv.

Bliv ringet op

Udfyld felterne, så vil en du blive kontaktet af en revisor.​

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vigtige datoer​

01.09

​​Indberetning af moms - kvartals- og halvårsmoms

01.09​

Indberetningsfrist af selvangivelser for selskaber

30.11

Selskaber med 30-06-regnskabsafslutning - frist for indsendelse til Erhvervsstyrelsen