Registreret revisor​

Altid personlig service

Overholder tidsfrister

Kvalitet & nærvær er nøgleord

​Kurser for bogholdere

Bogholders klargøring af regnskab til revisor

R3 Revision tilbyder kurser for bogholdere, således at bogholdere er bedre i stand til at udarbejde materiale til revisor i forbindelse med årsafslutning. Er materialet til revisor fyldestgørende, herunder indeholder de relevante afstemninger og dokumentation, vil jeres kunder undgå store ekstraregninger fra revisor. Det er derfor af stor interesse for jer som bogholdere og for jeres kunder, at I har kendskab til årsregnskabsloven og skat og kan udarbejde de nødvendige afstemninger og vedlægge den nødvendige dokumentation til revisor.

Formålet med kurset

Formålet med kurset er, at deltageren bliver i stand til at udarbejde de nødvendige afstemninger samt vedlægge den nødvendige dokumentation for deres bogføringskunder, når kunden skal have udarbejdet revision/årsregnskab hos kundens egen revisor.

Målgruppe

Kurset henvender sig til selvstændige bogholdere eller personer, der arbejder som bogholder i en i økonomifunktion.

Kurset er tilrettelagt med henblik på at lave materiale klar til revisor, så det er således en fordel at kursisten tidligere har beskæftiget sig med bogføring og afstemninger.

Kursets indhold

  • Gennemgang af årsregnskabslovens bestemmelser for indregning og måling af de mest anvendte poster i årsregnskabet for regnskabsklasse B
  • Gennemgang af afstemninger ved årsafslutning
  • Skat i forbindelse med årsregnskabet
  • Gennemgang af den nødvendige dokumentation ved årsafslutning

Undervisningsform

Undervisningen er baseret på en kombination af teori og praksis, men med stor fokus på praktiske eksempler. Der undervises på mindre hold med maks. 7 deltagere, således at der er tid til at gennemgå eksempler fra jeres hverdag.

Interne kurser

Det er ligeledes muligt at afholde et internt kursus i din virksomhed ved min. 4 deltagere.

Underviser

Maibrit Abildgaard Jeppesen underviser i kurset Bogholders klargøring af materiale til revisor. Maibrit er registreret revisor med en cand.merc.aud.– og HD-R-baggrund og har arbejdet som praktiserende revisor i mange år og er indehaver af R3 Revision, der udfører alle opgaver inden for bogføring, regnskab og revision. Maibrit er ligeledes intern kvalitetskontrollant i en række revisionsvirksomheder og skriver jævnligt faglige artikler til brug af andre revisorer.

Næste kursus

Kontakt venligst Maibrit Abildgaard Jeppesen på 43905005 eller maa@r3revision.dk for yderligere information samt oplysninger om næstkommende kursus.

​​

Bliv ringet op

Udfyld felterne, så vil en du blive kontaktet af en revisor.​

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vigtige datoer​

01.09

​​Indberetning af moms - kvartals- og halvårsmoms

01.09​

Indberetningsfrist af selvangivelser for selskaber

30.11

Selskaber med 30-06-regnskabsafslutning - frist for indsendelse til Erhvervsstyrelsen