Velkommen til R3 REVISION

Revision, regnskab og rådgivning

Hos R3 Revision betjener vi primært små og mellemstore anpartshaverselskaber og aktieselskaber, samt personligt ejede virksomheder.​ Vi betjener kunder i hele landet.

Registreret revisor​, Cand.merc.aud., LL.M

Altid pers​onlig service

Overholder tidsfrister

Kvalitet & nærvær er nøgleord

REVISOR TILBYDER REVISION MED TÆTTE KUNDERELATIONER

Har du brug for en kompetent revisor, der er der, når du har brug for en? Så er det i den grad værd at overveje R3 Revision. Hos R3 Revision er vi nemlig en mindre virksomhed, der ønsker et tæt samarbejde med alle vores kunder. Registreret revisor og Cand.merc.aud, og LL.M. (master i skat) Maibrit Abildgaard Jeppesen ​ejer R3 Revision.

Her bliver de enkelte kunder ikke bare et nummer i rækken, men derimod et personligt anliggende for den enkelte revisor. Det er nemlig vigtigt for os, at vi giver hver eneste af vores kunder den opmærksomhed, de fortjener.​

​En revision skal ikke blot omfatte en påtegning af årsregnskabet.

En revision skal, ifølge os, samtidig skabe en merværdi for vores kunder. Ofte kan den nemlig føre til gode råd og anbefalinger, hvilket fremadrettet kan skabe bedre resultater.

Vi har mange års erfaring i udførelse af opgaver med revision og regnskab for både mindre og mellemstore virksomheder, og vi er altid opdateret inden for relevant lovgivning og standarder.​

DEN SAMME REVISOR HELE VEJEN IGENNEM

Du kan vide dig sikker på, at du hos os ikke har skiftende revisorer i tide og utide, men i stedet for sikres du den samme revisor hele vejen igennem.

Den enkelte revisor overholder altid tidsfristen, og der er altid masser af kvalitet i arbejdet, uanset hvilken af vores 3 kernekompetencer, det omhandler. Vi beskæftiger os således med revision, regnskab og rådgivning.

Vi betjener primært små og mellemstore anpartshaverselskaber, aktieselskaber samt personligt ejede virksomheder.

Uanset vores arbejdsfunktion og kundens størrelse, prioriteres kvalitet, troværdighed og overholdelse af tidsfrister altid højt, hvorfor du kan vide dig sikker på en pålidelig revisor i os.

NY LOVGIVNING OMKRING REVISION

Førhen var det er lovkrav, at danske AS’er og ApS’er skulle have revideret og påtegnet deres regnskaber af en godkendt revisor.

Lovgivningen i dag åbner dog op for andre muligheder for mindre selskaber, hvor man kan vælge en anden løsning end revision, der er mindre omfattende – og dermed også billigere for virksomheden.

Det er dog vigtigt at gøre op med sig selv, hvad jeres årsrapport skal bruges til - og af hvem.


Revision af årsregnskabet kan være en fordel i følgende tilfælde:

  • I skal i banken for at få lån og kreditter
  • I har store lån og kreditter
  • Årsrapporten anvendes af jeres leverandører og/eller kunder
  • I er flere ejere
  • I ønsker at tiltrække investorer
  • Generationsskifte eller salg overvejes

En revisionserklæring fra os giver regnskabslæseren en øget sikkerhed.

NYE MULIGHEDER FOR ANDRE REVISORERKLÆRINGER

​Lovgivningen om revision blevet ændret, og det berører en række mindre selskaber, hvis de opfylder nogle specifikke forudsætninger.​

Virksomheder kan fravælge revision, hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

  • en balancesum på 50 millioner kr.
  • en nettoomsætning på 5 millioner kr. og
  • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Der er dog revisionspligt ved en balancesum over 50 mio. kr. i to regnskabsår i træk, samt befinder virksomheden sig i en særlig risikobranche, hvor virksomheden har en nettoomsætning over 5 mio. kr.

 

Er din virksomhed i regnskabsklasse B, har du mulighed for at vælge en erklæringsstandard - udvidet gennemgang, også selvom ovenstående grænser er overskredet.

Udvidet gennemgang kan ikke sidestilles med en revision, da den ikke giver samme grad af sikkerhed for årsrapportens regnskabsoplysninger, men kan være et godt alternativ for de virksomheder, som ikke har behov for den høje grad af sikkerhed, som revisionen giver.

Vurderer I, at revision eller udvidet gennemgang ikke er nødvendigt for jer, er en alternativ mulighed, at vi udarbejder en assistanceerklæring på jeres årsregnskab.

Denne erklæringstype giver en mindre grad af sikkerhed end ved revision eller udvidet gennemgang, men det giver stadig et kvalitetsstempel over for omverdenen, at det er en registreret revisor, der har opstillet regnskabet og indberettet selskabets selvangivelse med videre.​

KONTAKT OS OG FÅ MERE INFORMATION

Vi har bestået den lovpligtige kvalitetskontrol uden bemærkninger, og vi fortsætter med at prioritere kvalitet ved udførelsen af alle opgaver. Den lovpligtige kvalitetskontrol udføres af Erhvervsstyrelsen og udføres hos alle revisionsvirksomheder.

Vi lægger stor vægt på, at revision og årsrapport gennemgåes med kunden og kommunikationen mellem kunden og os altid er i et forståeligt sprog.

Vi tilbyder også kompetent skatterådgivning.

Hvis du gerne vil vide mere om os, er du velkommen til at kontakte os telefonisk eller via mail på telefon 43 90 50 05 eller e-mail maa@r3revision.dk.​

VIL DU GERNE RINGES OP AF EN REVISOR?

Udfyld felterne herunder og du vil blive kontaktet hurtigst muligt.​

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

R3 REVISION

​Kvalitet og nærvær er vores nøgleord. Vi er kompetente til at udføre vores opgaver til en høj kvalitet, samtidig med at vi ønsker have en løbende dialog med vores kunder, og ikke kun når revisionen skal udføres eller regningen skal betales.

Kontaktoplysninger

R3 REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB

Mølleagervej 4, Ørsted, 4622 Havdrup

Klik her for rutevejledning

Telefon: 43 90 50 05

E-mail: maa@r3revision.dk